26 i 27 maja 2018 roku odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie 1. edycja HackArt – hackathonu MNW. Przez 2 dni 8 zespołów i niemal 40 uczestników, przez ponad 20 godzin opracowywało dla MNW pomysły oparte na sztucznej inteligencji, które mają za zadanie otwierać Muzeum i jego zasoby dla zwiedzających. Zespoły były wspierane przez 20 doświadczonych mentorów ze różnych branż: technologii, kultury, sztuki oraz biznesu.

Jury w składzie:
Eliza Kruczkowska – dyrektor ds. rozwoju i innowacji, Polski Fundusz Rozwoju, dr Aleksandra Przegalińska – ekspertka w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji, Magdalena Biernat – dyrektorka zarządzająca Centrum Cyfrowego,
dr Renata Włoch – Instytut Socjologii UW / DELAB UW,
dr Andrzej Kuśmierz – współzałożyciel Warszawskiego Akceleratora Technologicznego WAW.ac,
Karolina Tabak – kierownik Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej MNW, zdecydowało się przyznać następujące nagrody:

I Nagrodę (m.in. 5000 złotych, wdrożenie w instytucji, pobyt w zabytkowym pałacu w Nieborowie, roczne Karty Stowarzyszenia Przyjaciele MNW dla dwóch osób) otrzymał zespół „DS” z projektem aplikacji webowej opartej na automatycznej detekcji obrazu, która zamienia każdą wizytę w Muzeum, w poszukiwanie tajemnic ukrytych na obrazach.

II Nagrodę (m.in. 2500 złotych, opiekę nad projektem i roczne Karty Stowarzyszenia MNW dla jednej osoby, upominki od partnerów oraz roczne karty wstępu do Muzeum) otrzymał zespół „Stańczyk” za projekt zgryźliwego chatbota / wirtualnego asystenta dla Muzeum.

III Nagrodę (książki, upominki od partnerów oraz roczne Karty Stowarzyszenia Przyjaciele MNW dla jednej osoby) otrzymał zespół „InterARTive” za projekt aplikacji wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistość, nakładającą na dzieła ze zbiorów MNW punkty informacyjne w czasie rzeczywistym.

Przez najbliższe miesiące wspólnie z instytucjami partnerskimi i uczestnikami będziemy pracować nad skutecznymi wdrożeniami pomysłów w Muzeum. Koordynatorką projektu jest dr Ewa Drygalska.