Warszawska Szkoła Filmowa po raz szósty otworzy swoje podwoje dla miłośników intensywnego gamejamowania w dniach 4-6 września 2020 r. Przyszłoroczne zadanie będzie takie samo jak zawsze: zaprojektować i zrealizować działający prototyp gry w ciągu 36 godzin.

Tradycyjnie udział w Game Jamie jest bezpłatny, po uprzedniej rejestracji na stronie Warszawskiej Szkoły Filmowej. Informacje o Game Jamie możemy śledzić też na profilu wydarzenia. Organizatorzy zapewniają miejsce dla 130 uczestników, którzy na miejscu zorganizują się w maksymalnie pięcioosobowe zespoły. Zapewniają także przyznanie dwóch głównych nagród: pierwsza z nich będzie to wybór jury, drugi z projektów nagrodzony zostanie przez publiczność. Uroczystość wręczenia nagród jest otwarta dla 400 gości, prezentacje projektów i gala wręczenia nagród odbędzie się w sali kinowej Elektronika. Każdy z uczestników Game Jamu będzie mógł wziąć udział w poprzedzającym wydarzenie before party, otrzyma też pamiątkową koszulkę i starter pack.