Jeśli wciąż macie wątpliwości, czy niektóre z gatunków gier przetrwały do dziś w komercyjnej formie, to (oprócz zapewnień Pawła…