To jedna ze zmian wprowadzonych przez aktualizację o numerze 6.10.…