Mianem polonik określa się dokumenty, dzieła sztuki, pamiątki i elementy pochodzenia polskiego, znajdujące się zarówno w Polsce,…