Jakiejkolwiek definicji gry byśmy się nie przyjrzeli* okaże się, że w mniejszym lub większym stopniu ta zawiera w sobie odniesienie…