Catizens niegdyś była spokojną krainą, teraz potrzebuje nowego zarządcy, który zapobiegnie atakom i obroni futrzaki przed najazdami…