Pamiętacie pierwszą poważną próbę przeniesienia do świata gier Kajak i Kokosza z kart komiksów Janusza Christy. Tak – dokładnie chodzi…