A także charakterystyczną Maskę Lotosu (Lotus Mask), z działającymi elementami oświetlenia.…