Dla dzieci: Diabełki i Kaczogród. Dla nieco większych dzieci – Deadpool, Venom, Batman, Thanos, Spider-Man, X-Men oraz Liga…