Niektórzy potrzebowali dwóch minut, inni nie wyrabiali się w 30.…