Dziś upłynęło ćwierć wieku od debiutu Tibii, która od 7 stycznia 1997 roku włada umysłami graczy. Ten zaskakujący twór,…