O Macintoshu usłyszałem po raz pierwszy, czytając artykuł Kuby Tatarkiewicza w kwietniowym, pierwszym numerze miesięcznika…