Stworzony przez duński duet Triheart Studio wariant gry w minigolfa (o którym wspominaliśmy w sierpniu ubiegłego roku)…