Mike Laidlaw, czyli odpowiadający m.in. za scenariusze Jade Empire czy Mass Effect eks-pracownik Bioware, powołuje do życia…