24 września we wczesnym dostępie będzie można zagrać w Noitę, pikselartowa grę, w której symulację zjawisk fizycznych zaprzęgnięto do…