Pokłosiem tegorocznej, zimowej edycji demo-party Silly Venture 2022 są również gry. I to jakie! O ile większość posiadaczy…