Nowy błąd spowodował, że gospodarka gry stanęła na głowie.…