Podejmując się próby zrecenzowania Immortal Planet przewrotnie zacznę od creditsów, które choć krótkie, zawierają obok nazwisk twórców…