Rzeczywistość wokół nas jest zorganizowania hierarchicznie. Intuicyjnie wyczuwamy, że bez żadnych ram organizacji rozwinięta…