Proza Samotnika z Providence do dziś inspiruje i przyciąga do siebie miłośników grozy i nienazwanego. Motywy lovecraftowskie są też wdzięcznym tematem gdy mówimy…