Bardziej pomogło Battle Royale czy przejście w tryb darmowy?…