Powstaje gra o profesjonalnym koszeniu trawy, która doczekała się nawet oficjalnego zwiastuna.…