Problemy finansowe grożą zatopieniem kosmicznych okrętów.…