W tym prototypie gry brakuje właściwie wszystkiego – od modelu zderzeń, przez fizykę, widowiskowe dachowanie i animacje…