Side-scrollowa naparzanka, której korzenie sięgają automatów arcade, Japonii, Iremie i fascynacji kinem opowiadającym o losach…