Idea rozgrywki wydaje się pozornie być prosta – dotrzyj czteroosobowym zespołem (wyposażonym w porządne giwery)…