Warsaw City, będąca areną wydarzeń Gamedca, projektowanego przez katowickie Anshar studios na bazie prozy Marcina Sergiusza…