Wiele konsol i maszyn, zamkniętych w jednym emulatorze i w zgrabnie zaprojektowanym interfejsie, który raczej nie zrazi graczy…