Już w pierwszej połowie lat 80. dzielni bojownicy o wolność chronili na Commodore 64 Ziemię przed najazdem obcych w spodkach…