Emulacja, dodatkowe materiały i kolejne nowości w RetroPlatform (promowanym przez Cloanto formacie zapisu plików).…