Jednym z nich może być sieciowa strzelanka z elementami usługi.…