Powołując się na pamięć słuchaczy o jednym z najpopularniejszych odtwarzaczy plików MP3 końca lat 90. – Radionomy,…