Pełna wersja rozbudowana będzie o jedną dodatkową lokację.…