Project Judge, lub, dla mieszkańców Japonii: Judge Eyes.…