Na początku były zdjęcia. Żeby zrobić zdjęcie, trzeba było zanieść komputer i monitor do ciemni Poldka Dzikowskiego w budynku…