Charakterystyczny element lat 80. i 90. polskiej epoki podupadającego PRL-u ma powrócić w nadmorskich klimatach. Wszystko…