Nieogłoszona i anulowana gra pozostaje nieogłoszona, lecz zmienia się, i to po raz kolejny.…