Walka, negocjacje i rabunki w sercu karcianki o charakterystycznej dla Klei, pięknej grafice.…