Jeśli tylko lubisz gry po części będące strategią ekonomiczną, po części symulacjami osadzonymi w przestrzeni kosmicznej…