Jeśli tytuł jakiegokolwiek z wytworów kultury brzmi w sposób zbliżony do recenzowanego, odbiorcy najpewniej z marszu podzielą…