Jeżeli spojrzeć wstecz na czasopisma poświęcone tematyce C64, to niewątpliwie na pierwsze miejsce wysuwa się Zzap!64.…