Efekt ostatnich konkursów związanych z demo-party Norlicht 2022 to m.in. zupełnie nowe podejście do Boulder Dasha, w którym…