Pod koniec lat 90. swoje triumfy święciła pewna platformówka na Nintendo 64. Teraz zapoznać się z nią – lub ponownie do niej…