Za zgodą autora przeklejamy historię artystycznej gry przygodowej przygotowanej dla wczesnych wersji Windows.…