O narodzinach legendy Atari z Allanem Alcornem rozmawia Piotr Mańkowski…