Komnatówka z Ludum Dare 37, którego tematem był… One Room, a gra na maleńkie PICO-8 (chyba maleńkie, bo mało kto widział…