Tiger Game w epoce swojej świetności konkurował z Nintendo, próbując narzucić własne standardy na rynku mobilnych konsol.…