I odkrywać poszczególne części w takiej kolejności, w jakiej chcemy.…