Lappi Soft to studio, które skrywa się gdzieś wśród francuskich Alp. Jedynym, dotychczasowym ich dziełem jest narracyjna przygotówka…